WORLD SINGING DAY 24/10 2015 – sjung för fred!

Idag är det mycket krig och kaos och stora folkmassor som flyr i världen. Det påverkar oss alla och det är lätt att känna frustration och maktlöshet och undra över vad vi kan göra för att bidra till en bättre värld.

Jag är övertygad om att varje människa är viktig just där han eller hon lever.Vi kan alla kan bidra med omsorg empati och positiva handlingar som betyder något. Sång förenar människor oavsett hudfärg, religion eller politiska åsikter.

Manifestera fred, medmänsklighet och empati genom sång

Det här kan DU göra:

Lär dig den enkla sången We Sing, som du kan lyssna på här nedan:

 

Sjung in ditt bidrag

 

1. Sjung till bakgrunden eller spela ett instrument själv och sjung, gör din egen version!

2. Filma med din telefon

3. Lägg upp på YouTube och på sociala media med hashtagen #worldsingingday

4. Skicka Youtube länken till Sångskolan: info@sangskolan.com

Vi lägger upp alla bidrag på Sångskolans Facebooksida  24 okt!

Du kan också tävla och medverka i tävlingen som ordnas av Worldsingingday:

http://worldsingingday.org/song/