Utvecklas snabbare som sångare

Utvecklas snabbare!

Så utvecklas du snabbare och

får bättre självförtroende samt hör dina framsteg!

1.Fråga dig själv vad du vill bli bättre på och formulera detta så tydligt du kan. Till exempel: Jag vill lära mig sjunga starkt på höjden. Anteckna gärna detta i en övningsdagbok. 

2.Hitta sångövningar där du jobbar sångtekniskt med att steg för steg komma högre upp med styrka (I Sångskolan hittar du dessa sångövningar i del nr.4 – Hitta styrkan).

3. Bestäm dig hur många gånger du tänker öva under veckan och sätt upp en deadline.

4.Dokumentera genom att spela in första gången du gör övningen. Använd röstmemo på din telefon, eller filma 30 sek i Instagram eller filma med din telefon. 

SKAFFA FEEDBACK 

Är du med i Sångskolan, följ stegen i instruktionsfilmen på sidan Stora Sångsteg,  där du får lära dig hur du gör för att dokumentera och även få feedback från Sångskolan.

 Filma samma övning eller sång igen när du har satt din deadline. Tillexempel efter en –två veckor.

5. Lyssna på bägge klippen och analysera. Vad har bivit bättre? Vad vill du göra ännu bättre?

6. Dokumentera dina resultat i din övningsdagbok. Var noga med att alltid skriva ner de framsteg du gör – även om de är små. Och glöm inte att tiden du sjunger är den avgörande faktorn för att du ska utvecklas!

LYCKA TILL MED DINA STORA SÅNSTEG!

önskar

VD

Eva Hillered