SONGFULNESS

VAD ÄR SONGFULNESS?

Songfulness har mindre fokus på traditionell sångteknik och liknar mer mindfulness- yoga- eller meditationsformer.

Vi vill sjunga  av massor av olika anledningar 

En del vill uppnå vissa specifika mål,  som att till exempel bli artist, spela in en CD, vinna en tävling, våga sjunga inför andra, kunna söka in i en kör eller att bli tonsäker.

En del människor vill bara sjunga för att det är skönt och roligt. De vill kunna känna att de vågar delta i en kör eller när det är högtider där sång förekommer.

Olika sångmetoder passar olika människor

För att nå sitt mål kan man använda sig av en mängd olika metoder. Det viktiga är att välja en som är rätt för just dig.

Vissa har mycket dåligt självförtroende kopplat till sång och för dem kan det vara svårt att följa normal sångundervisning för att själva prestationen triggar känslan av ” jag kan inte sjunga”. Då låser sig kroppen, man blir stressad och förlorar även förmågan att närvara och lyssna och så blir resultatet precis så som man själv förväntat sig – man upplever att man inte kan sjunga när man väl försöker, och så låter man helt enkelt bli, fast man skulle vilja sjunga.

För den här typen av människor kan det vara revolutionerande att använda sig av Songfulness. Att bara fokusera på andning, kroppslig närvaro- lyssning, känslan av hur tonerna vibrerar i kroppen och uttrycket, snarare på om man sjunger bra eller dåligt, falskt eller rent.

Även för vissa professionella eller halv-professionella sångare, som lätt blir nervösa och som sätter upp höga prestationskrav kan Songfulness vara en väg till att faktiskt sjunga mycket bättre.

Songfulness har fantastiska hälsoeffekter

Sång och musik fantastiska hälsoeffekter och det är hälsoeffekterna, kravlösheten och uttryckarglädjen som står i centrum när man jobbar med Songfullness.

Oxytocinhalten i blodet stiger med rätt fokus

När man ger sig hän till musiken och sången kan man inte fokusera på något annat och dörren till jobbiga upplevelser, smärta, ångest osv stängs. Därför är sång och musicerande effektivt vid smärtlindring, ångestdämpning och stressreducering. Forskning har också visat att det är skillnad mellan sångare som fokuserar mycket på sångteknik, som tillexempel klassiska sångare, i jämförelse med sångare som fokuserar mer på inlevelse och uttryck. Hos den senare gruppen steg oxytocinhalten mer än hos de som var mer fokuserade på ett ”perfekt resultat”.

Andas djupt

När man sjunger krävs en djupare form av andning och djupandning har visat sig ge många positiva hälsoeffekter. I Songfulness förekommer många andningsövningar som befrämjar djupandning, lugn, närvaro.

Uttryck snarare än perfektion

Känn tonerna i kroppen, gå in i känslan, se bilderna var ett med musiken, glöm dig själv – detta är de typer av fokus man koncentrerar sig på i Songfulness. När du lyckas med detta försvinner rädslan och du upplever frihet.

Här på sångskolans blogg kommer vi presentera en rad övningar som du kan prova om du känner att Songfulness är något du skulle kunna utvecklas av.

Ha kul med din sång och lycka till!

Eva Hillered, VD Sångskolan på nätet