Hälften av din tid av Sångutmaningen har gått – kan du sjunga med styrka nu?

 

Två veckor av din tid med Sångutmaningen har gått. Har du missat något viktigt?

Har du bråttom och vill gå direkt till Quizet så hoppa över texten och scrolla längst ner på sidan!

För att bli bra på något krävs kunskap, övande och att man har en inställning och attityd som hjälper dig på bästa sätt att utvecklas.

Sångskolans metod vilar på de tre benen: Sångteknik, Uttryck och Säkerhet ( det vill säga din mentala inställning och ditt självförtroende när det gäller sång.)

Här är det vi har gått igenom rent praktiskt och även saker vi talat om som gäller övningsteknik och inställning.

 1. Grunden till sångtekniken – stödet
 2. Attityden att göra saker till 100%
 3. Du har valt en sång
 4. Uppsjungningsövningar
 5. Stödövningar
 6. Att sjunga din sång med fokus på stödet
 7. Att sjunga en del av din sång med styrka

Det är aldrig försent att öva på något du missat tidigare

För att förstå hur du ska sjunga med styrka utan ansträngning så behöver du ha tillgång elevstudion på Sångskolan. Just nu har du fått tillgång till HELA elevstudion genom medlemskapet Sångskolan Guld som ingår i Lilla & Stora Sångutmaningen under hela tiden som Sångutmaningen pågår: 30 resp 90 dagar. När Sångutmaningen är slut löper ditt medlemskap, Sångskolan Guld, automatiskt vidare, om du inte själv avslutar. Det gör att du enkelt kan fortsätta öva göra uppgifter du inte hinner med just nu, eller vissa delar eller steg.Spara bara Sångutmanings mailen! Den bästa sångtekniken bygger du upp genom att ge tid till att gå igenom alla stegen ordentligt – det kommer betala sig i din sångar- framtid, genom att du har  integrerat kunskapen rent praktiskt så att din kropp har skapat ett kroppsminne så du inte behöver tänka sångteknik, det bara fungerar automatiskt om du har övat tillräckligt!

Nästa vecka i Sångutmaningen

 1. Förbättra ditt självförtroende som sångare
 2. Sjung din sång med känsla och uttryck
 3. Stöd övningar
 4. Uppsjungningsövningar
 5. Dela dina erfarenheter

Utvärdera vad du har lärt dig – fyll i Quizet innan du går vidare

Lär dig förstå vad som är dina styrkor och svagheter och framförallt, denna vecka ska du öva dig på att peppa dig själv.

Fyll i quizet.

LYCKA TILL MED DIN SÅNG

[tqb_quiz id='6349']