Vi vill få hela Sverige att sjunga!

Nu söker vi engagerade, duktiga, kreativa, sång- och musikintresserade medarbetare.

Vi behöver ett starkt entusiastiskt team, till att börja med tre personer med cross over-funktioner. Med på tåget är förstås nuvarande VD och skaparen av Sångskolan Eva Hillered. Du behöver bo eller ha möjlighet att arbeta i Stockholm.

Vi söker personer med följande färdigheter:

Webb. Programmering, design, WordPress, SEO, Google Analytics. Gärna även bildhantering, filmning och redigering. Du behöver ha en förmåga att förbättra nuvarande plattform och att snabbt genomföra och testa nya idéer.

PR/Kommunikation. Som marknadsansvarig har du god kunskap om sociala medier, annonsering på nätet, du har god nätverksförmåga och kan inleda samarbeten, skaffa samarbetspartners, leda och skapa kreativa kampanjer, skapa nyhetsbrev, bloggar med mera. Det är bra om du har kunskap i SEO-optimering, WordPress, Google Analytics, re-marketing och gärna även bildhantering, filmning och redigering.

Om Sångskolan på nätet. Utbildningen skapades av Eva Hillered, Grammisnominerad artist, låtskrivare och utbildad sångpedagog. Efter att i över 20 år ha undervisat i sång – på musikskolor, i workshops och individuellt – började hon fundera på om det kanske fanns ett sätt att nå ut med sin undervisning till fler än dem hon hinner träffa personligen.

Svaret blev Sångskolan på nätet – en lättanvänd, lättillgänglig och gedigen sångundervisning som alla har råd med.

Singing Confidence Sångskolans utlärningsmetod består av 3 lika viktiga delar: SÅNGTEKNIK – UTTRYCK – SÄKERHET  och är sprungen ur en mängd olika utbildningar, och inte minst Eva Hillereds egen erfarenhet som professionell artist och sångpedagog. Läs mer här: www.sangskolan.com

Historik

2012 Idén föds. Singing Songwriting Studio – första hemsidan skapas

2013 Augusti Samarbete med webbutvecklare Anders Östman

2013 December Release för Sångskolan på nätet

2013–2014 Sångskolan växer från noll till tusen registrerade, enbart med hjälp av content marketing, gratis prova på-vecka, samt god SEO-optimering.

2014 Utvärdering av tjänsten. Privat lån för fortsatt utveckling av en ny datorversion

2015 Nya styrelsemedlemmar: Jan Hillered (affärsängel, före detta Europachef för Western Union Bank), Peter Östman (språkvårdare, kommunikatör)

2015 Release nya Sångskolan

2015–2016 Genomförandet av ”growth acceleration plan”, 9 månader tillsammans med Patrik Lones Communication, ökning av försäljning med 400%.

Kunderna tycker: ”Redan efter 1,5 månad med Sångskolan har jag fått konkreta verktyg för

att täta och stabilisera min röst och utveckla mitt register. Jag har hittat helt nya sätt att sjunga höga toner på, utvecklat min röst åt olika håll och i nya genrer som jag aldrig trodde det var möjligt för mig att klara. Tusen tack Eva Hillered för att du skapat Sångskolan och gjort den tillgänglig för alla!” Ginn-René Karlqvist

Just nu Sångskolan har växt snabbt med små medel och flera år av oavlönat arbete. Vi har lärt oss massor. Det bästa sättet att kunna växa vidare och nå resultat är att arbeta i en konstant lärande process. Vi prövar nya hypoteser, förhållningssätt eller produkter, testar i liten skala live på marknaden – utvärderar – gör nytt. På så sätt kommer vi alltid att vara en kreativ växande firma. Efter tre år står det klart att ambitionen att växa till den ledande sångplattformen i Sverige och även utomlands som ett enkvinnasföretag är ohållbart. Det är en av anledningarna till att vi nu söker medarbetare/samarbetspartners.

Vi har i nuläget väldigt intressanta, potentiella investerare.

Är du intresserad av att bli medarbetare/partner, och efter en tid kanske även delägare? Vi tror starkt på win-win-koncept där alla involverade får del av vinst. Vill du ingå i ett expansivt, kreativt team i ett framtidsföretag på en snabbväxande marknad med enorma möjligheter? Om ömsesidigt tycke uppstår tänker vi oss en första period på ca 1/2 år av korta arvoderade projekt som vi genomför tillsammans för att känna på samarbetet, innan vi spikar teamet och investeraren kliver in i bilden.

Marknaden i Sverige och Tyskland (som är nästa planerade steg i Sångskolans expansion) är i princip orörd med liten konkurrens i dagsläget. E-learning i stort växer snabbt, till exempel utvecklas den jämförbara marknaden ”Digital språkinlärning” i hastig takt sedan flera år. Det finns en stor outnyttjad marknad för sångutbildning på nätet. Bara i Sverige uppskattar vi värdet av marknaden till cirka USD 75 miljoner årligen.

Är du rätt kvinna eller man för Sångskolan på nätet?

Maila en kort presentation med ditt telefonnummer och när du är enklast att nå, så ringer vi upp som steg nr 1. Om vi går vidare träffar vi dig gärna för ett samtal på vårt kontor.

Maila till: info@sangskolan.com

Bästa Hälsningar

Eva Hillered, VD Sångskolan på nätet