Sång är mindfulness – framgång är mer än makt och pengar!

Vad är framgång?

Vi behöver omdefiniera vad framgång är. Vi behöver göra det på ett personligt plan och vi behöver göra det för världens skull. Den gamla definitionen står på två ben. Den gamla definitionen av framgång handlar om makt och det handlar om pengar.  Men den typen av framgång leder inte automatiskt till ett bra liv.

Jag läser idag en otroligt inspirerande bok skriven av Arianna Huffington som startat den fantastiska Huffington Post (om du vill ligga i förkant och få inspirerande och goda nyheter som hjälper personer och världen framåt, så LÄS!). Citat från boken:

”This idea of success can work – or at least appear to work–in the short term. But over the long term, money and power by themselves ar like a two-legged stool–you can balance on them for a while, but eventually you’re going to topple over. And more and more people–are toppling over”

Arianna anser att för att världen och vi själva ska hålla i längden och få ett liv som verkligen är bra och tillfredställande på alla plan behöver vi omdefiniera vad framgång är:

”We need a third Metric, a third measure of success that goes beyond the two metrics of money and power, and concists of four pillars: wellbeing, wisdom, wonder and giving.”

Som aktiv buddist blir jag lycklig och bekräftad i det jag redan vet utifrån den buddistiska visdomen. Det är så underbart att fler och fler inser att vi behöver något annat än  att överkonsumera, överarbeta, över-interagera på alla sociala medier eftersom vi då förlorar kontakten inåt, med oss själva och med varandra.

Sång är mindfulness

Och det är här som min mission blir tydlig.

Sång är mindfulness. Sång leder till kontakten med dig själv, till din kropp och själ och till andra. Sång förenar och skapar lycka. Sång är kanske inte vägen för alla till ett bättre mående, men för väldigt många. Ursäkten att jag inte hinner, eller inte har råd, eller ändå inte blir lika bra som… eller ändå inte kan få framgång och pengar genom sången, faller platt till marken om vi definierar framgång på samma sätt som Arianna Huffington.

Sjung en kvart får du se – du mår bra- du får kontakt med din andning, din kropp och själ.

Sång ÄR mindfullness!