Lär dig sjunga bättre- om Sångteknik

Om Sångteknik

Sångteknik har bara ett enda syfte: att du ska hitta friheten i rösten. På de flesta sångutbildningar som jag själv har gått, och som jag känner till,  är sångteknik det man lär ut och ägnar sig åt den allra största delen av tiden. Man kan då fråga sig vad det beror på, att det sällan är människor som går ut sångutbildningar som sedan blir uppskattade artister.

De flesta artister som når ut till en stor publik har en sak gemensamt – att alla har lagt ner massor med tid på att sjunga – men inte alla har tagit sånglektioner eller utbildat sig. Tyvärr verkar det vara så att om man fokuserar för mycket på sångteknik så sker det på bekostnad på uttrycket.

Sångteknik och kroppsminne

På Sångskolan lär vi ut följande formel: dela tiden i två lika stora delar. Fokusera den ena halvan av tiden på sångtekniken och den andra på uttrycket. Sångtekniken ska du sätta i kroppen och arbeta med tills det blir ett kroppsminne – något som fungerar automatiskt. Om du sjunger en sång där det  finns ett svårt tonsprång, och du inte riktigt klarar av det, då betyder det att du behöver jobba separat med detta tonsprång och fokusera på sångtekniken.  Du behöver ha tillgång till  en metodik som kan hjälpa dig att lösa ditt sångtekniska problem, så att du lär dig tonsprånget utan ansträngning, och att när du har övat ett tag så kommer det sitta som ett kroppsminne. När du sjunger sången och kommer till det svåra stället kommer du inte tveka och undra hur det ska gå, utan du kan tryggt ägna dig åt att gå in i känslan och helt lita på att kroppen vet hur den ska klara tonsprånget.

Sångteknik och uttryck

På Sångskolan på nätet får du lära dig en metodik där du  blandar fokuset på sångteknik och fokuset på uttryck. Generellt kan man säja, att så fort du ska sjunga din sång för en publik eller åhörare , då är det dags att helt fokusera på uttryck och gå in i känslan och förmedla texten. För att du ska slippa lägga all tid på sångteknik, så kan du arbeta med delar av sången, tills den sitter sångtekniskt, och sedan arbeta med samma del och fokusera på uttryck. När du fokuserar på uttryck och inlevelse kommer du garanterat uppfyllas av sångglädje och lyckan av att uttrycka dig. När du förmedlar din sångglädje kommer alla som lyssnar ryckas med, oavsett hur tekniskt utvecklad du är.

Mer om sångteknik

Läs mer om sångteknik på våra bloggar och lycka till med din sång!