Ett bättre självförtroende som sångare–sångtips nr 1

Du får bättre självförtroendeHur hänger sång och självförtroende ihop?

I några bloggar framöver ska jag utreda hur självförtroendet påverkar sången och hur du kan få ett bättre självförtroende när du utvecklar din sång.

Självförtroendet är inget statiskt det kan hela tiden utvecklas. Det påverkar sången och du får ett bättre självförtroende när du utvecklar din sång.

Du kommer också få tips som hjälper dig att bli en bättre sångare och som på köpet bidrar till att du får ett bättre självförtroende, och blir mer nöjd med dig själv.

Varför sjunger vi?

En av  anledningarna till att så många människor vill sjunga är för att dom vill uttrycka sig känslomässigt, kommunicera med sin unika röst till världen.

lära sig sjunga bättre

Tal & sång ligger nära varann

Sångrösten är kopplad till själen och känslorna och till något väldigt ursprungligt inom oss.- De flesta människor upplever att de känns ”naket” att sjunga. Men ju mer du sjunger, desto naturligare känns det att sjunga.

När vi var riktigt små hade vi inte tillgång till det talade språket, vi uttryckte oss med ljud och rörelser – gester-miner. Vi lärde oss ett språk på grund av att vi alla är musikaliska. Ett språk består av olika tonhöjder och rytmer eller fraseringar, konsonanter och vokaler inordnade i ett visst mönster.

Vi hörde dessa ljud och lyckades härma dom. När vi lyckades fick vi beröm, och positiv feedback och vår känsla av makt över tillvaron och över oss själva ökade. Vi utvecklades – rekordsnabbt. Vi lärde oss språket på detta sätt. För att vi alla är musikaliska. Eftersom vi alla kan lära oss tala så kan också alla lära sig sjunga – det kräver förstås att du övar.

Du behöver tro på att du kan

All inlärning är beroende av en självtillit , att vi tror att vi kan lära oss.

Sång och tal ligger väldigt nära varandra. Sången skiljer sig från talet genom att vi håller ut vokalerna längre, den kräver en annan typ av andning, att man  behärskar det så kallade stödet. Men alla kan lära sig att sjunga. Det är dock nödvändigt att bygga upp  tron på  att man faktiskt kan.

Allt lärande som får positivt resultat är också avhängigt av en positiv självbild eller ett självförtroende. Tron på att jag kan.

Sången speglar kropp och själ

Själva tanken, jag kan inte, eller, det går inte, gör att vi lever upp till resultatet. Tanken sänder ut meddelande till nervsystemet som aktiverar kroppen och skapar spänningar. Halsen är ett energicentrum, ett så kallat chakra, som lätt blir invaderat av spänningar om du tänker tankar som – jag kan inte sjunga, eller, jag är en sån som  alltid sjunger falskt.

 Få ett bättre självförtroende som sångare – sångtips nr 1

 

 Fokusera på kroppen när du sjunger

För att kunna lära sig sjunga behöver man ha en sorts öppen attityd, och försöka låta bli att tänka så mycket utan snarare  fokusera på en specifik fysisk aktivitet: att aktivera stödet, att släppa i käken att forma munnen, att lyssna på tonen, känna vibrationen av tonen. Du behöver ge dig hän och ta chansen att träffa tonerna – du måste våga testa. Det värsta som kan hända är att det blir fel! Vill du veta vilka specifika muskler som du har störst nytta av att fokusera på när du sjunger, ska du lära dig vad det så kallade stödet är. Stödet är själva motorn till sången. Om du bara  lär dig en sak om sångteknik så rekommenderar jag dig att lära dig var stödet sitter i kroppen och hur det känns när du använder det på rätt sätt. Om du har fokus på stödet och kroppen – och känner sången i kroppen, kommer du både få ett bättre sångligt resultat och du kommer känna att sången fungerar så mycket bättre. De som har ett bra självförtroende som sångare litar på att kroppen och stödet automatiskt kommer göra det som behövs för att skapa vissa klanger eller tonsprång. Denna typ av självförtroende byggs steg för steg upp om du lär känna din kropps reaktioner och hur du gör för att styra stödet och ansiktsmuskulaturen. Att fokusera på kroppen och vara helt närvarande i stunden – känna tonerna och gå upp i känslan du uttrycker när du sjunger gör att du lär dig successivt och självförtroendet kommer växa i takt med tiden du lägger ner på att sjunga med detta grundläggande fokus.