De 10 vanligaste frågorna om sång: 2 – Höga starka toner- hur gör man?

Detta är en av de vanligaste frågorna jag får när det gäller sång. Speciellt från sångare som sjunger i band och i genrer som rock, hårdrock, metallica, soul och pop.

 Ändra din inställning till höga starka toner

Som jag beskrivit tidigare så är din inställning, och dina tankar kopplade  till din sång och till det du gör sångtekniskt något som påverkar resultatet. De flesta kopplar höga starka toner till skrik. Men röstmuskulaturen responderar inte bra när du tar i som om du skulle skrika. Om du har inställningen att du ska skrika, så kan antingen rösten låsa sig helt för att du tar i för mycket, eller så kommer du hamna i klangen, Tal & Rop rösten, och då kommer det bli omöjligt för dig att komma högre upp än D2 ( kvinnor) eller C1 f(män) I den klang som jag kallar Tal & Rop rösten blir också de högsta tonerna extremt starka och det låter ofta inte så bra. Så mentalt måste du tänka om när det gäller höga starka toner. För att kunna hamna i de röstklanger som låter riktigt bra på höjden, Belting eller Mellanrösten, behöver du kunna påverka  ditt stöd och inte ta i så mycket som du skulle ha gjort om du skrek.

Sjung med en tät röst i huvudklang

Om du sjunger med mycket luft på stämbanden är det nästan omöjligt att sjunga starkt på höjden. Då är ett första steg att lära dig täta klangen och att kunna sjunga med en mjukare röstklang – eller huvudklang till att börja med.

Sjung med ljus röstklang och tunna ut stämbanden

Du behöver ha en ljus röstklang för att kunna sjunga starkt på höjden.  Att lära sig  hur man”twangar” hjälper dig också att hamna i röstklanegn Belting. Det är också bra att sjunga med ”tunna stämband”. Se tipsen nedan hur du får nedan för att sjunga med tunnare stämband.

Ditt val av vokaler påverkar din förmåga

Om du övar skalor på höjden så använd de vokaler som fungerar bäst. Prova hellre mer slutna vokaler som O, ljust Ä ( som i stay) E eller Ö. Bibehåll en jämn volym och styr luftflödet jämnt med hjälp av stödet. Känner du att det låser sig i halsen har du tagit i för mycket.

 Tre praktiska tips 

För att hitta inställningen i rösten som gör att du kan sjunga högt med power. Tänk på att aldrig forcera eller gå för snabbt fram. Rösten behöver vänja sig vid de nya verktygen.

  1. Lär dig först att sjunga höga toner med en tät röstklang och sjung i den mjuka rösten – det vill säga gå över till falsett istället för att pressa upp Tal & Roprösten i skrik- toner. Jobba med att ha ett jämt lufttryck så att man inte hör dina skarvar.
  2. Lär dig färga tonen ljust med hjälp av att du samtidigt ler när du sjunger. För att göra tonen ännu ljusare kan du även lägga på ett så kallat twang ( låt som en anka ”kwak- kwak”).  När leendet och twanget fungerar kan du prova att gå på med lite större kraft högre upp i registerte, men akta dig för ”skrik-läget”, och sluta om du känner att det låser sig i halsen.
  3. Tunna ut din ton. För att tunna ut stämbanden kan du göra använda ett knarr-ljud. Det funkar bra så länge du inte känner något i halsen. Knarrljudet gör att stämbanden verkligen tätas och slås ihop ordentligt. Prova att göra knarr-ljud i några minuter. Gör det i ett röstläge som känns bekvämt och prova sen att komma både högre och lägre. Prova sedan att öka styrkan lite försiktigt när du sjunger på höjden, ta inte i för mycket!

LYCKA TILL!

Har du några tips som hjälper dig att komma högre upp i registret? Posta dem på vår Facebooksida:

https://www.facebook.com/sangskolan/

Eller skicka ett mail till oss: info@sangskolan.com