10 vanligaste frågorna om sång: Nr 4 – Hur lär man sig sjunga i olika genrer?

Du behöver lära dig olika röstklanger

För att få det sound man vill ha som sångare och för att du ska kunna sjunga så att det låter bra i olika genrer, behöver du förstå hur du skapar olika sound – eller röstklanger.

Du behöver träna in dessa inställningar i munhåla och struphuvud. Munhålan fungerar som en högtalare. Genom att forma munhålan på olika sätt så skapar du olika sound. Du kan skapa en mörk röstklang genom att ha en stor munhåla och en ljus röstklang genom att göra munhålan liten.

Olika genrer – olika röstklang

För att förenkla det hela kan man säja att det klassiska sångidealet är oftast går mer åt det mörka hållet, medan pop, rock,jazz och soul oftast går mot en ljusare röstklang.

När det gäller de fyra röstklangerna: Mjuka rösten, Tal & roprösten, Belting och Mellanrösten, så kan man säja att för att kunna sjunga till exempel i belting så måste man ha en ljus röstklang. I de andra röstklangerna kan man sjunga både med ljus och mörk röstklang. Så det första steget för att kunna sjunga i de olika röstklangerna är att du förstår hur du gör för att skapa en mörk respektive ljus röstklang.

Så skapar du en mörk röstklang:

Sjung en ton på vokalen O (som i engelskans NO). Känn hur munhålan formas. Den blir stor och du får en mörk röstklang. Gör klangen ännu mörkare genom att ha en gäspkänsla och höja mjuka gommen. Den här inställningen i munhålan skapar en mörk röstklang

Så skapar du en ljus röstklang:

Sjung på vokalen i. Känn efter hur munhålan formas. Känn efter var tungan ligger i munnen. Vill du göra en ännu ljusare röstklang, så le samtidigt när du sjunger tonen. Den här inställningen i munhålan skapar en ljus röstklang

Vokalernas påverkan på klangfärgen

Vokalerna formar också munhålan på vissa sätt. Man kan dela in vokalerna i ljusa och mörka vokaler.

Mörka vokaler: A (kan också färgas ljust) O, Å Y, U

Ljusa vokaler: I, E, Ä, Ö, A (kan också färgas mörkt)

Oftast brukar man som sångare ha antingen en relativt mörk röstklang eller en ljusare röstklang. För att få en flexibel dynamisk röst har man nytta av att både kunna sjunga med en ljus och en mörk klangfärg.

Fyra grundläggande röstklanger

De fyra röstklangerna kan i olika sångtraditioner ha olika namn. På Sångskolan kallar vi dem som sagt: Mjuka Rösten, Tal & Roprösten, Mellanrösten och Belting. Varje röstklang har olika ”nycklar” eller sångtekniska knep som hjälper dig att hamna i den respektive röstklangen. På Sångskolan får du lära dig de olika röstklangerna steg för steg, och det jag förklarat i denna blogg  – hur du skapar ljus respektive mörk röstklang är en grundförutsättning för att kunna gå vidare och lära sig de fyra klangerna som du behöver kunna för att sjunga i olika genrer.

Lycka till med din sång!

Eva Hillered